Uzbekistan 2017

On the plane to Uzbekistan, 2017

 

 

Tashkent, Uzbekistan, 2017

 

 

Tashkent, Uzbekistan, 2017

 

 

Tashkent, Uzbekistan, 2017

 

 

Tashkent, Uzbekistan, 2017

 

 

On the train to Urgenchi, Uzbekistan, 2017

 

 

Xiva, Uzbekistan, 2017

 

 

Xiva, Uzbekistan, 2017

 

 

Xiva, Uzbekistan, 2017

 

 

On the way to Old Castle, Uzbekistan, 2017

 

 

Urgench, Uzbekistan, 2017

 

 

Tashkent, Uzbekistan, 2017

 

 

© 2020 by COCU Photography

  • Facebook Classic
  • Instagram App Icon